Bölüm Sekreterí

Bölüm Sekreterliği birimimizde görev yapmakta olan personelimiz:

Dilek Çetin

Telefon: 0312 600 01 00 /1611

e-mail: dilekcetin68@hotmail.com

(İsimlerin üzerine tıklayarak görev tanımlarına ulaşabilirsiniz)