SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Yönergesi

SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Yönergesi, Fakültemiz 04.03.2021 tarihli Fakülte Kurulunda 210/3 kararla kabul edilmiştir.

Yönerge