Önceki Dekanlarımız

 
Prof. Dr. Gülfem ERSÖZ

( 2019 – 2021 ) 

Prof. Dr. Mitat KOZ 

 ( 2013 – 2019 )