Fakültemizde Kişisel Verileri Koruma

Teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte “kişisel verileri koruma” kavramı ve konusu kişiler, kurumlar ve şirketler için kritik bir hal almaya başladı. “Verilerin korunması” kişilerin hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli olduğu kadar kurumlar ve şirketlerin güvenliği ve diğer yasal haklarının korunması açısından da önemli hale gelmiştir.Kanun, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasal çerçeveyi, kişisel, kurumsal sorumlulukları ve aynı zamanda yükümlülükleri de belirlemiştir. Böylece kanun verilerin kim tarafından, hangi amaçlara yönelik toplanacağını, nasıl kullanılacağını ve nasıl imha edileceğine ilişkin düzenlemeler getirmiştir.

6698 Sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de yasalaşmış ve kanun 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Resmi Gazete yayınına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu bağlamda fakülte olarak “Verilerin korunması” kişilerin hak ve özgürlüklerini korunması açısından web sayfamızda KVKK uygun olarak veri paylaşımı yapmaktayız.
Örnek,
Öğretim Elemanlarımıza ait projeler, makale sayıları, eğitim öğretim bilgileri, telefon rehberi, çalışma konuları
Fakültemize ait,
Genel Akademik Sunumlar,
Birim Faaliyet Raporları
Proje Sayıları
Eylem Planları
Etkinliklerimiz
Konferanslarımız
Duyurularımız