Sporla İlgili Linkler

 
Avrupa Olimpiyat Komitesi Spor Bilimi ve Tıbbı Dergisi Türk Psikologlar Derneği
Avrupa Fair Play Hareketi Spor Bilimleri Derneği Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
Spor Hekimleri Derneği Avrasya Spor Bilimleri Birliği Türkiye Diyetisyenler Derneği
Dünya Anti Doping Birliği Spor Fizyoterapistleri Derneği Türkiye Doping Kontrol Merkezi
Dünya Olimpiyatlar Birliği Tübitak Ulakbim Uluslararası Olimpiyat Komitesi
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Hekimliği Uluslararası Spor Platformu
 

Yayın Tarama Veri Tabanları

Pubmed Science Direct Google Akademik Eric Tübitak Ulakbim

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
NAPEHE
AAKPE
AAHPERD
ICSSPE
TAFISA
EASS
ENSSHE
ELRA
ECSS
EASM
ICHPERSD
 
National Association for Physical Education in Higher Education

American Academy of Kinesiology and Physical Education

American Association Health Physical Education Recreation and Dance

International Counsil of Sport Science and Physical Education

Trim and Fitness Sport for All Association

European Association for Sport Sociology of Sport

European Network of Sprot Sciences in Higher Education

European Leisure and Recreation Association

European College of Sport Science

European Association for Sport Management

International Counsil for Health,Physical Education,Recreation,Sport and

Dance

SPOR BİLİMLERİ
Athletic Therapy Today
The American Journal of Cardiology
Australian Journal of Physiotherapy
Biomedical Databases
British Journal of Sports Medicine
British Medical Journal
Clinical Exercise Physiology
Coaching Science Abstracts
Exercise Immunology Review
Frontiers In Bioscience: A Journal and Virtual
Health Sciences Library
Human Movement Science
International Journal of Epidemiology
International Journal of Psychophysiology
Journal of the American Medical Association
Journal of Applied Biomechanics
Journal of Applied Physiology
Journal of Exercise Physiology
Journal of Health Communication
Journal of Performance Enhancement
Journal of Science and Medicine in Sport 
Journal of Sport Management
Journal of Sport Rehabilitation
Journal of Sport and Exercise Psychology
Journal of Athletic Training
J Sports Sci and Med
Kinesiology Online
Medicine & Science in Sports & Exercise
New Zealand Journal of Physiotherapy
Pediatric Exercise Science
Physical Therapy
Professionalization of Exercise Physiology
Psychosomatics
Science & Sport
Sociology of Sport Journal
Sport History Review
Sports Medicine, Training and Rehabilitation
Strength and Conditioning
Swimming Science Abstract
The Journal of Physiology
The Physician and Sportsmedicine
The Sport Psychologist