Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Kadrosu

 

Prof. Dr. Semiyha TUNCEL
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Suha YÜKSEL
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR  ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Semiyha TUNCEL
Beden Eğitimi ve Spor  Anabilim Dalı Başkanı

 

Doç. Dr. Ferda GÜRSEL


Doç. Dr. Nevin GÜNDÜZ


Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Suha YÜKSEL


Öğr. Gör. Dr. Serdar GÜRBÜZ


Arş. Gör. Damla GÜLER


Arş. Gör. Caner CENGİZ

 


SPORDA PSİKO – SOSYAL ALANLAR ANABİLİM DALI

 

Prof. Dr. Perican BAYAR
Anabilim Dalı Başkanı


 

Arş. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU


Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (Lisans EskiLisans Yeni)

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)