• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Kadrosu

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı


  Prof. Dr. Semiyha TUNCEL

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı

  2


  Doç. Dr. Ferda GÜRSEL

  Bölüm Başkan Yardımcısı


  Prof. Dr. Fehmi TUNCEL

  Anabilim Dalı Başkanı

  fehmi tuncel


  Dr. Öğr. Üyesi Nevin GÜNDÜZ


  Öğr. Gör. Dr. Serdar GÜRBÜZ


  Arş. Gör. Dr. Hidayet Süha YÜKSEL

   


  Arş. Gör. Damla GÜLER


   


  Sporda Psiko – Sosyal Alanlar Anabilim Dalı

  Prof. Dr. Perican BAYAR 
  Anabilim Dalı Başkanı


  Arş. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU


  Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı (Lisans EskiLisans Yeni)

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)