Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Kadrosu

Beden Eğitimi ve Spor  Anabilim Dalı

Prof. Dr. Semiyha TUNCEL

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı

2Prof. Dr. Fehmi TUNCEL

Anabilim Dalı Başkanı

fehmi tuncel


Doç. Dr. Ferda GÜRSEL


Doç. Dr. Nevin GÜNDÜZ


Öğr. Gör. Dr. Serdar GÜRBÜZ


Arş. Gör. Dr. Hidayet Süha YÜKSEL

 


Arş. Gör. Damla GÜLER


 


Sporda Psiko – Sosyal Alanlar Anabilim Dalı

Prof. Dr. Perican BAYAR 
Anabilim Dalı Başkanı


Arş. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU


Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (Lisans EskiLisans Yeni)

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)