• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Kadrosu

   


  Prof. Dr. Semiyha TUNCEL

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı

  2


  Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı (Lisans EskiLisans Yeni)

  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)

  Prof. Dr. Fehmi TUNCEL
  Anabilim Dalı Başkanı

  fehmi tuncel


  Doç. Dr. Ferda GÜRSEL

  Bölüm Başkan Yardımcısı


  Dr. Öğr. Üyesi Nevin GÜNDÜZ


  Öğr. Gör. Dr. Serdar GÜRBÜZ


  Arş. Gör. Hidayet Süha YÜKSEL

   


  Arş. Gör. Damla GÜLER


   


  Sporda Psiko – Sosyal Alanlar Anabilim Dalı

  Prof. Dr. Perican BAYAR 
  Anabilim Dalı Başkanı


  Arş. Gör. Erdem ÇAKALOĞLU