Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Kadrosu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Semiyha TUNCEL

2

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı (Lisans EskiLisans Yeni)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı (Tezli Yüksek Lisans)

Prof. Dr. Fehmi TUNCEL – Anabilim Dalı Başkanı

fehmi tuncel
Doç. Dr. Ferda GÜRSEL

Dr. Öğr. Üyesi Nevin GÜNDÜZ

Öğr. Gör. Dr. Serdar GÜRBÜZ

Arş. Gör. Hidayet Süha YÜKSEL

Sporda Psiko – Sosyal Alanlar Anabilim Dalı

Prof. Dr. Perican BAYAR – Anabilim Dalı Başkanı

Arş. Gör. Erdem Çakaloğlu