Fakülte Tanıtımı ve Tarihçesi


 
2

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ankara Üniversitesi Spor Fakültesi’nin amacı; spor alanında gerekli teknik bilgiye sahip, etik kurallara ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı çağdaş Antrenör, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Spor Yöneticisi yetiştirmektir. Bir toplumun sağlıklı olması onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmaları ile mümkündür. Spor bu önemli işlevine ek olarak, ülkelerin siyasi ve ekonomik güçlerini ortaya koyabilecekleri, düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarında ülkenin tanıtımının en iyi şekilde yapılabileceği en uygun ortamı yaratmaktadır. Bu hayati işlevlerin yerine getirilmesi ise çok iyi eğitilmiş; beden eğitimi ve spor öğretmenleri, antrenörler, spor yöneticileri ve spor bilimcileri yolu ile mümkün olabilmektedir. Fakültemizde spor alanı için son derece önem taşıyan bu meslek elemanlarının yetiştirilmesinin yanı sıra, sporun yaygınlaştırılması, sporun bilimsel yöntemlerle yapılması ve bilim dünyasına katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Fakültemizin temelleri 1983 yılında Ankara üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak atılmıştır. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsünde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu açılarak 30 öğrenci ile eğitime başlanmıştır. 2013 yılında ise Bakanlar Kurulu kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. 2012 yılından itibaren fakültemiz Gölbaşı 50. Yıl Kampüsündeki binasında eğitim-öğretime devam etmektedir. Spor Bilimleri Fakültemiz bünyesinde; lisans düzeyinde Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği olmak üzere üç bölüm bulunmaktadır. Lisansüstü eğitimde ise Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Spor Bilimleri Anabilim dalında; Beden eğitimi ve Spor Doktora Programı, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Spor Eğitimi, Spor Yönetim Bilimleri, Sporda Psikososyal Alanlar ve Physical Activity, Health and Sports Sciences yüksek lisans programları ile, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı altında Spor Eğitimi yüksek lisans programı bulunmaktadır.

 

ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF SPORT SCIENCES

The fundamental mission of Ankara University Faculty of Sport Sciences is the development and preparation of contemporary coaches, physical education and sport teachers and sport managers, abiding by the ethical standards and the Principles and Revolutions of Atatürk, equipped with necessary technical knowledge in the area of sport. Building a healthy society requires healthy members. Apart from health enhancing function, sport provides the most suitable setting for countries to exhibit their political and economic powers along with the promotion of their countries through the international sport organizations and these vital functions can only be realized through the development and preparation of well-educated physical education and sport teachers, coaches, sport managers and sport scientists. Sport Sciences Faculty conducts research to contribute to the world of science, to ensure that sport is performed through scientific methods and to help disseminate sport along with the mission of preparing and training professionals for the field of sport. Faculty of Sport Sciences dates back to 1983 when Physical Education and Sport Department was established as a unit of Ankara University. Following the closure of the department in 1993, The School of Physical Education and Sport opened its doors with 30 students in Tandoğan Campus. In 2013, pursuant of a Cabinet Decree, The Faculty of Sport Sciences was established following the closure of The School of Physical Education and Sport. Our Faculty has been offering education in newly built facilities located in Gölbaşı 50th Year Campus since 2012. The Faculty of Sport Sciences offers academic programs in three distinctive areas at the bachelor level; Coaching Education, Physical Education and Sport Teaching and Sport Management. For the masters’ and doctoral levels, the faculty offers Physical Education and Sport program at the doctoral level and The Training and Movement Sciences, Sport Education Sciences, Sport Management Sciences, Psycho-Social Areas in Sport and Physical Activity, Health and Sport Sciences Programs under the management of Sport Sciences Department serving as a unit of Graduate School of Health Sciences. In addition, the faculty offers Sport Education program at masters’ level under the management of Physical Education and Sport Teaching Department serving as a unit of Graduate School of Educational Sciences.

Tarihçemiz            

Üniversitemizde ilk örgütlü spor organizasyonu 1970’lı yılların başlarında, Prof.Dr.Kurthan Fişek, Prof.Dr.İlhan Akalan, Prof.Dr.Yetkin Güngör ve Prof.Dr. Celal Göle’nin katkılarıyla oluşturulan ‘’Spor Birliği’’ ile başlamıştır. Spor Birliği, üniversitemizde sayısız turnuva ve spor aktivitesine gönüllü şekilde öncülük yapmıştır. 1978 yılında halen devam etmekte olan geleneksel Fakülte ve Yüksekokullar arasında gerçekleşen ‘’Spor Oyunları’’nda bu birlik başlatmıştır.

3REKTÖR GÜNAL AKBAY AÇILIŞ KONUŞMASI YAPARKEN

1982 yılında üniversitelerde Beden Eğitimi ve Spor dersi zorunlu ders haline getirildikten sonra üniversitemizde 1983 yılında “Beden Eğitimi ve Spor  Bölümü Prof.Dr.İbrahim Ceylan’ın başkanlığında Rektörlük binası içinde kuruldu. Daha sonra Bölüm binası, Eczacılık Fakültesi birinci katında hizmet vermeye devam etti. Üniversitemizde kuruluş aşamasında 11 Beden Eğitimi ve Spor Okutmanı göreve başlamıştır. İlerleyen yıllarda giderek artan sayı en son olarak 30 Okutmana kadar yükselmiştir. “ Yüksekokullaşma Süreci” olarak adlandırılan ve Yüksekokulun temelini oluşturan dönemde, Prof. Dr.İbrahim CEYLAN (Tıp Fakültesi), Prof. Dr.Yücel AŞKIN (Ziraat Fakültesi) ve Prof. Dr.Ender YURDAKULOL (Fen Fakültesi) bölüm başkanı olarak katkıda bulunmuşlardır. Prof.Dr.Yetkin GÜNGÖR’ün (1993-1995)(Ziraat Fakültesi) kurucu müdürlüğünde, Y.Doç Dr. Sürhat Müniroğlu, Y.Doç.Dr.Nevin Gündüz, Y.Doç.Dr.Velittin Balcı, Y.Doç.Dr. Hakan Sunay, Öğr.Gör.Alev Duygulu ve Öğr.Gör.Semih Eroğlu’dan oluşan grupla, Tandoğan Kampüsünde, Yüksekokullaşma süreci tamamlanmış, 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında özel yetenek sınavıyla seçilen, Antrenörlük(15) ve Yöneticilik(15) olmak üzere iki program 30 öğrenci ile Ankara Üniversitesinin Tandoğan Kampüsünde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretime başlanmıştır.

spor okutmanları şenlik kapanışında4

Yüksekokul 2013 yılına diğer bir ifadeyle Spor Bilimleri Fakültesine dönüşene kadar eğitim öğretime devam etmiştir.
Bu süreçte aşağıdaki öğretim üyeleri Yüksekokul Müdürü olarak tarihsel sıralamaya göre katkı vermişlerdir: Prof.Dr. Yetkin Güngör(1993-1995), Prof.Dr.Oktay GÜRKAN(1995-1996), Prof.Dr.Emin ERGEN(1996-1997,2004-2007), Prof.Dr.Fehmi TUNCEL(1997-1998,2000-2004), Prof.Dr.Ersan ERSOY(1998-2000), Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ(2007-2010), Prof.Dr.İbrahim TEKDEMİR(2010-2012) Prof.Dr.Mitat KOZ(2012-2013).

 

 

 

 

 

1994 yılında,   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun ilk kadrolu öğretim üyesi Prof.Dr.Gülfem Ersöz olurken, 1995 yılında ilk kadrolu araştırma görevlimizde Doç.Dr.Cengiz Akalan olmuştur. 1998 yılında yüksekokulumuzdan 5 yıllık eğitimin arkasından 30 öğrenci mezun oldu.

Yüksekokulun Gölbaşı 50.yıl Kampüsüne taşınması planlandıktan sonra 18 Aralık 1999 tarihinde mevcut fakülte binasının temeli atılmıştır.

FAKÜLTE TEMEL ATMA TÖRENİ

Yüksekokul, eğitim-öğretim faaliyetleri yanında spor bilimleri alanında önemli sayılabilecek etkinlikler de yapmıştır. Bunlar;
16-20 Ocak 2007 tarihleri arasında, Ankara Üniversitesi, ODTÜ, TFF ve TUFAD’ın katkılarıyla Antalya’da 6. Dünya Futbol Bilim Kongresi düzenlendi. Futbol Antrenör semineri ile paralel düzenlenen organizasyona dünyanın önde gelen futbol adamları katıldı. Üniversitemizi temsilen Prof.Dr.Emin Ergen, Prof.Dr.Gülfem Ersöz, Prof.Dr.Mitat Koz, Doç.Dr.Cengiz Akalan bilimsel ve organizasyonel olarak destek verirken kongrenin Sekreterliğini Y.Doç.Dr. Sürhat Müniroğlu üstlendi.
19 Nisan 2007 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesinin, FIFA ile ortak olarak yürüttükleri “Sıcakta Futbol’’  projesinin ilk ölçümleri Çukurova Üniversitesi Fizyoloji Laboratuvarında gerçekleşti. Projede, üniversitemizi temsilen; Prof.Dr.Mehmet Binnet, Prof.Dr.Gülfem Ersöz ve Üniversitemiz Futbol Takımı katıldı. 2 yıl süren proje sonuçları ilgili öğretim üyeleri tarafından İsviçre’nin Zürih kentinde,  FIFA yetkililerine sunuldu. Bu araştırma sonucu futbolda her iki devrenin 45 dakikalık bölümünün ortasına denk sürede sıvı molası verilmesi gerekliliğine destek verdi.
9-11 Ocak 2009 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi, ODTÜ, TFF ve TUFAD’ın katkılarıyla Antalya’da 3. Ulusal Futbol Bilim Kongresi düzenlendi. Futbol Antrenör semineri ile paralel düzenlenen organizasyona üniversitemizi temsilen Prof.Dr.Emin Ergen, Prof.Dr.Gülfem Ersöz, Prof.Dr.Mitat Koz, Doç.Dr. Cengiz Akalan bilimsel ve organizasyonel olarak destek verirken Kongrenin Sekreterliğini Y.Doç.Dr. Sürhat Müniroğlu üstlendi.
Okul, 21 mayıs, 2012 yılında Ankara Üniversitesinin Gölbaşı Kampüsü’nde bulunan 17.000 m²’lik kapalı alana sahip yeni ve modern tesislerine taşındı. 12 Eylül 2012 yılında Yüksekokulun son müdürü olacak olan Prof.Dr.Mitat KOZ müdür olarak atandı.
2013 yılında Okulumuz 20.kuruluş yıldönümünü kutladı. Yıl boyunca farklı etkinliklerle kuruluş yıldönümümüz kutlandı.

Kuruluşundan itibaren geçen 20 yıllık süre zarfında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tesis, labarotuvar ve personel altyapısını tamamlayarak Fakülte başvurusunda bulunmuştur. 2809 sayılı kanunun ek 30.maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 24.7.2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi adıyla kurulmasına karar verilmiştir. Böylelikle 20 yıllık rüya olan Spor Bilimleri Fakültesi kurulma süreci tamamlanmış ve Yüksekokulun son müdürü olan Prof.Dr.Mitat KOZ, Fakültenin Kurucu Dekanı olarak atanmış ve Fakültemizin ilk Dekan Yardımcılıklarına da Doç.Dr.Cengiz Akalan ve Y.Doç.Dr.Sürhat Müniroğlu atanmıştır.
 

 

 

 

 

Fakültemiz bünyesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak 1998 yılında Yüksek Lisans eğitimi, 2008 yılında da Doktora eğitimi başlamıştır. Yüksek lisanstan ilk mezunumuz Yeşim Bulca olurken doktora programımızdan ilk olarak Yusuf Köklü doktor ünvanı almaya hak kazanmıştır.

 

 

 

 

Spor Bilimleri Fakültemiz bünyesinde; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi olmak üzere üç ayrı bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen, antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresine uyumları kavrayabilen, sporun toplum ve birey üzerindeki psiko-sosyal etkilerini izleyip değerlendirebilen, spor teşkilatının yapı ve işleyişini tanıyan, beden eğitimi ve spor öğretmenleri, spor yöneticileri ve antrenörler yetiştirilmektedir.
Bir yıl İngilizce hazırlık olmak üzere 4 yıl eğitim ve öğretim veren Fakültemiz; Türk spor teşkilatına, spor federasyonlarına, amatör ve profesyonel spor kulüplerine, diğer kamu özel kurum ile kuruluşlarına kalifiye spor elemanları yetiştirmektedir. Fakültemiz Avrupa’nın pek çok üniversitesi ile değişim anlaşması olup Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora eğitimi de yapılmaktadır.
Spor Bilimleri Fakültesi, eğitim-öğretime 21 Mayıs 2012’den beri Gölbaşı Kampüsünde bulunan 17.000 m² kapalı tesisleri olan yeni bina ve tesislerde yürütülmekle birlikte spor eğitiminin özelliği gereği staj ve uygulamalar için yerleşke dışındaki ve hatta Ankara ili dışındaki spor tesis ve işletmelerinden de faydalanılmaktadır. Örneğin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri stajlarını Ankara ilindeki değişik okullarda yapmaktadırlar. Uygulamalı spor eğitimleri ve yönetim stajları için; Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nün tesis ve işletmelerine, spor federasyonlarına, amatör ve profesyonel spor kulüplerine, kış sporları için Ilgaz-ÖRSEM’e, su sporları için Manavgat-ÖRSEM ve Gölbaşı Su Sporları Merkezi’ne doğa sporları için başta Bolu-Aladağlar olmak üzere diğer tüm doğa spor alanlarına gidilmektedir.
Fakültemizde; 14 Öğretim üyesi, 4 Öğretim görevlisi, 15 Araştırma görevlisi, 13 Okutman, 14 idari personel, 4 hizmetli personel olmak üzere toplam 54 kişilik çalışanı ile hizmet vermektedir. Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı kapsamında merkezi yerleştirme ile her geçen yıl Araştırma Görevlisi sayısında da artış olmaktadır.  Bunun dışında ihtiyaç duyulduğunda Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı ve Türk Dili Bölümü gibi üniversitenin diğer birimlerinden öğretim elemanı talep edilmekte sayılan bölümlerin laboratuvar ve benzeri imkânlarından yararlanılabilmektedir.