Fakülte Tanıtımı ve Tarihçesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi olmak üzere üç ayrı bölüm içermektedir. Spor Bilimleri Fakültesinin amacı; spor alanında gerekli teknik bilgiye sahip, etik kurallara ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı çağdaş, sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen, antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresine uyumları kavrayabilen, sporun toplum ve birey üzerindeki psiko-sosyal etkilerini izleyip değerlendirebilen, spor teşkilatının yapı ve işleyişini tanıyan, beden eğitimi ve spor öğretmenleri, spor yöneticileri ve antrenörler yetiştirilmektedir.
 
Bir toplumun sağlıklı olması, onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmaları ile mümkündür. Spor ve egzersiz bu önemli işlevine ek olarak, ülkelerin siyasi ve ekonomik güçlerini ortaya koyabilecekleri, düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarında ülkenin tanıtımının en iyi şekilde yapılabileceği en uygun ortamı yaratmaktadır. Bu hayati işlevlerin yerine getirilmesi ise çok iyi eğitilmiş; beden eğitimi ve spor öğretmenleri, antrenörler, spor yöneticileri ve spor bilimcileri yolu ile mümkün olabilmektedir. Fakültemizde spor alanı için son derece önem taşıyan bu meslek elemanlarının yetiştirilmesinin yanı sıra, sporun yaygınlaştırılması, sporun bilimsel yöntemlerle yapılması ve bilim dünyasına katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yapılmaktadır. Fakültemizin temelleri 1983 yılında Ankara üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak atılmıştır. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu açılarak 30 öğrenci ile eğitim-öğretime başlanmıştır. 2013 yılında ise Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. 2012 yılından itibaren fakültemiz Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesindeki binasında eğitim-öğretime devam etmektedir. Spor Bilimleri Fakültemiz bünyesinde lisans eğitimlerinin yanında lisansüstü eğitim de vermektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Spor Bilimleri Anabilim dalında; Beden eğitimi ve Spor Doktora Programı, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Spor Yönetim Bilimleri, Sporda Psikososyal Alanlar ve Physical Activity, Health and Sports Sciences yüksek lisans programları ile, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı altında Spor Eğitimi yüksek lisans ve doktora programları, Disiplinlerarası Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor yüksek lisans programı bulunmaktadır. Fakültemiz; 17 öğretim üyesi, 3’ü fakültemizde 7’si üniversitemizin diğer birimlerinde olmak üzere 10 öğretim görevlisi, 12 araştırma görevlisi, 12 idari personel, 4 hizmetli personel olmak üzere toplam 65 kişilik çalışanı ile hizmet vermektedir.
 

ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF SPORT SCIENCES

Ankara University Faculty of Sport Sciences includes three separate departments: Physical Education and Sports Teaching, Sports Management and Coaching Education. The aim of the Faculty of Sport Sciences is to educate physical education and sports teachers, sports managers and trainers who have the necessary technical knowledge in the field of sports, who are bound by ethical rules and Atatürk’s Principles and Revolutions, who know the structure and functions of the organism in all branches of sports and human movements, and can comprehend adaptations to the biological and psychological stress of training, who can monitor and evaluate the psycho-social effects of sports on the society and the individual, and know the structure and functioning of the sports organization.
 
The health of a society is only possible if the individuals that make up it are healthy. In addition to this important function, sports and exercise create the most suitable environment where countries can demonstrate their political and economic power, and where the country can be promoted in the best way in international sports organizations. Fulfillment of these vital functions is possible through well-trained physical education and sports teachers, coaches, sports managers and sports scientists. In our faculty, in addition to the educating of these professions, which are extremely important for the field of sports, researches are carried out in order to spread sports, to do sports with scientific methods and to contribute to the world of science. The foundations of our faculty were laid in 1983 as the Department of Physical Education and Sports affiliated to Ankara University Rectorate. In 1993, the School of Physical Education and Sports was opened in Ankara University Tandoğan Campus and education started with 30 students. In 2013, the School of Physical Education and Sports was closed and the Faculty of Sport Sciences was established. Since 2012, our faculty has been continuing education in its building in Gölbaşı 50. Yıl Campus. Our Faculty of Sports Sciences provides postgraduate education as well as undergraduate education. There are Physical Education and Sports Doctorate Program, Movement and Training Sciences, Sport Management Sciences, Psychosocial Fields in Sport and Physical Activity, Health and Sports Sciences in the Department of Sport Sciences under the Institute of Health Sciences. Under the Department of Physical Education and Sports affiliated to the Institute of Educational Sciences, there are Sports Education master and doctorate programs and Interdisciplinary Physical Education and Sports for the Disabled. Our faculty provides service with a total of 65 employees, including 17 faculty members, 10 lecturers, 12 research assistants, 12 administrative staff, 4 servant staff, 3 of whom are in our faculty and 7 in other units of our university.
 

Tarihçemiz

1982 yılında üniversitelerde Beden Eğitimi ve Spor dersi zorunlu ders haline getirildikten sonra üniversitemizde 1983 yılında “Beden Eğitimi ve Spor Bölümü” Prof. Dr. İbrahim CEYLAN’ın başkanlığında 11 beden eğitimi ve spor okutmanı ile Rektörlük binası içerisinde kurulmuş, ilerleyen yıllarda Eczacılık Fakültesi birinci katında hizmet vermeye devam etmiştir. Bu süreçte Prof. Dr. İbrahim CEYLAN (Tıp Fakültesi), Prof. Dr. Yücel AŞKIN (Ziraat Fakültesi) ve Prof. Dr. Ender YURDAKULOL (Fen Fakültesi) bölüm başkanı olarak katkıda bulunmuşlardır. 1993 yılında yüksekokul statüsünü kazanmış ve 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında özel yetenek sınavıyla seçilen, Antrenörlük (15) ve Yöneticilik (15) olmak üzere iki program 30 öğrenci ile Ankara Üniversitesinin Tandoğan Kampüsünde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretime başlanmıştır. Prof. Dr. Yetkin GÜNGÖR’ün (1993-1995) (Ziraat Fakültesi) kurucu müdürlüğünde, dönemin spor okutmanları Recep Sürhat MÜNİROĞLU, Nevin GÜNDÜZ, Velittin BALCI, Hakan SUNAY, Alev DUYGULU ve Semih EROĞLU’dan oluşan grup ile Yüksekokulun ilk kadrosu oluşturulmuştur.
 

spor okutmanları şenlik kapanışında4

1993-2013 yılları arasında yüksekokul olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuza; Prof. Dr. Yetkin GÜNGÖR (1993-1995), Prof. Dr. Oktay GÜRKAN (1995-1996), Prof. Dr. Emin ERGEN (1996-1997; 2004-2007), Prof. Dr. Fehmi TUNCEL (1997-1998; 2000-2004), Prof. Dr. Ersan ERSOY (1998-2000), Prof. Dr. Gülfem ERSÖZ (2007-2010), Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR (2010-2012) Prof. Dr. Mitat KOZ (2012-2013) müdür olarak katkı vermişlerdir.
 
Yüksekokulumuz 1998 yılında ilk mezunlarını vermiştir.
 

Yüksekokulumuzun Gölbaşı 50. Yıl Kampüsüne taşınması planlandıktan sonra 18 Aralık 1999 tarihinde mevcut fakülte binasının temeli atılmıştır.

FAKÜLTE TEMEL ATMA TÖRENİ

21 Mayıs 2012 tarihinde Ankara Üniversitesinin Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi’nde bulunan 17.000 m²’lik kapalı alana sahip yeni Yüksekokul tesislerine taşınılmıştır.
 
Yüksekokulumuz 2809 sayılı kanunun Ek 30. Maddesine göre alınan Bakanlar Kurulu kararınca 24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi adıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Spor Bilimleri Fakültesi kurulma sürecimiz bu şekilde tamamlanmış ve Yüksekokulun son müdürü olan Prof. Dr. Mitat KOZ, fakültenin kurucu dekanı olarak atanmıştır (2013-2019).