Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Dikkatine

Geçmiş dönemlerde Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğretim programında yapılan düzenlemelerle beraber bazı derslerin AKTS’ lerinde değişiklikler yaşanmıştır. Bu durumdan dolayı, başta mezuniyeti yaklaşan öğrenciler olmak üzere bölümdeki bütün öğrenciler mezuniyet için gerekli AKTS’yi tamamlayıp tamamlamadıklarını ve zorunlu dersleri alıp almadıklarını dikkatli bir şekilde kontrol etmelidir. Dönem kaybı yaşanmaması adına, bütün zorunlu derslerini başarıyla tamamladığı halde AKTS eksiği olan öğrencilerin, bu eksiği seçmeli derslerle tamamlamaları; mezuniyet için gerekli AKTS’yi sağlayan öğrencilerin ise bütün zorunlu dersleri alıp almadıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Mezuniyet için gerekli şartlar:

  1. Alınması zorunlu olan derslerin başarıyla tamamlanması.
  2. Her seçmeli ders havuzundan birer dersin başarıyla tamamlanması.
  3. 240 AKTS’nin başarıyla tamamlanması.
  4. 4,00 üzerinden en az 2,00 ortalamaya sahip olmak.

 

İlgili öğrencilere önemle duyurulur.