2020-2021 Güz YY. BİT, Temel Yabancı Dil, Atatürk İlke. ve İnk.Tarihi ile Türk Dil Derslerinin Final Sınav Tarihleri hk.

Üniversitemizde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında;
 
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Temel Yabancı Dil derslerinin final sınavlarının 11-17 Ocak 2021 tarihleri arasında; 
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili derslerinin ise final sınavlarının 18-24 Ocak 2021 tarihleri arasında
 
çoktan seçmeli sınav yöntemiyle gerçekleştirilmesinin uygun görüldüğü hakkında alınan Üniversitemiz Senatosu’nun 21/12/2020 tarih ve 569/5086 sayılı Karar örneği ilişikte sunulmuştur.

Karar Örneği