Pandemi – Uluslararası Öğrenciler hk.

27.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında görüşülen Küresel
COVID-19 Salgını dolayısıyla uluslararası öğrencilerin ülkemizdeki yükseköğretim
kurumlarına kayıt ve eğitim süreçleri hakkında alınan karar için tıklayınız.