2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Dönem Sonu (Final) Sınavlarında Ödev Değerlendirme Kriterleri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DÖNEM SONU (FİNAL) SINAVLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

  1. Sınavlar Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak gerçekleştirilecektir.
  2. Sınavın açıklama bölümünde, sınavın işleyişi, sınavın süresi, puanlama ilkeleri, öğrencinin sorumlulukları, sınav itirazları ve etik kurallar konusunda öğrencilere açık ve net bilgilendirmeler sınav öncesinde yapılacaktır.
  3. Tüm öğrenciler sınav kurallarına uymakla yükümlüdürler.

ÖDEV DEĞERLENDİRME FORMU