Ankara Üniversitesi Taşıt Tanıtım Kartları Hk.

 
2020 yılı boyunca geçerli olacak taşıt tanıtım kartları, Ankara Üniversitesi Motorlu Taşıt Otomasyon Sistemi üzerinden çevrimiçi yapılabilecektir. Başvuru  https://antos.ankara.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

 Hazırlanan kartlar, sahibince tercih edilen teslim noktasından eski kartın iade edilmesini müteakip alınabilecektir.
Eski taşıt tanıtım kartları 17.02.2020 tarihinden itibaren geçersiz sayılacaktır.