Öğrenci Temsilci Seçim Takvimi Değişikliği Hk.

Üniversitemiz Yönetim Kurulunda alınan karar ile Öğrenci Temsilci Seçim Takvimin de değişiklik yapıldığından seçimler aşağıda belirtilen program dahilinde yapılacaktır.
 
 
  • 10-26 Ekim 2018    Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilciliği Adaylarının Başvurularının alınması.
  • 05 Kasım 2018       Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilciliği Seçimlerinin Yapılması.
  • 13 Kasım 2018       Fakülte Temsilci Seçimlerinin Yapılması.
  • 30 Kasım 2018      Öğrenci Konseyi Kurultayı.