Öğrenci Temsilci Seçimleri Hakkında

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları ulusal Öğrenci Konseyi yönetmeliğinin 5’nci maddesi uyarınca Öğrenci Temsilci seçimlerinin aşağıda belirtilen program dahilinde yapılması gerekmektedir.
 
 
  • 10-12 Ekim 2018  Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilciliği Adaylarının Başvurularının alınması.
  • 19 Ekim 2018       Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilciliği Seçimlerinin Yapılması.
  • 31 Ekim 2018       Fakülte Temsilci Seçimlerinin Yapılması.
  • 14 Kasım 2018     Öğrenci Konseyi Kurultayı.

 
 
 


NOT : Öğrenci Temsilci adaylarının dilekçe ile Fakülte Öğrenci işleri Birimine başvurmaları gerekmektedir.