Lisansüstü Seminer Programı

Map Unavailable

 

 

TARİH SAAT AÇIKLAMA
21 MAYIS 20120

PERŞEMBE

1 NOLU AMFİ

13.00  

Raşit KARACA

( Doç. Dr. Nevin GÜNDÜZ’ün Doktora Öğrencisi )

” Ölçme ve Değerlendirme : Dereceli Puanlama ( Rublikler) “

21 MAYIS 20120

PERŞEMBE

1 NOLU AMFİ

14.00  

Enes Bilal ÜNCÜ

( Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ertaş DÖLEK’in Yüksek Lisans  Öğrencisi )

” Yüzücülerde HIT antrenman”